5 bệnh viện điều trị COVID-19 tiếp nhận giải pháp trí tuệ nhân tạo phổi

Trao tặng giải pháp trí tuệ nhân tạo phổi cho các bệnh viện điều trị COVID-19. Ảnh: BVCC
Trao tặng giải pháp trí tuệ nhân tạo phổi cho các bệnh viện điều trị COVID-19. Ảnh: BVCC
Trao tặng giải pháp trí tuệ nhân tạo phổi cho các bệnh viện điều trị COVID-19. Ảnh: BVCC
Lên top