43 người Hải Phòng đến khám, điều trị, học tập tại BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư

TP.Hải Phòng đang truy vết trường hợp liên quan đến 43 người từng đến điều trị, học tập tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh Tùng Giang
TP.Hải Phòng đang truy vết trường hợp liên quan đến 43 người từng đến điều trị, học tập tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh Tùng Giang
TP.Hải Phòng đang truy vết trường hợp liên quan đến 43 người từng đến điều trị, học tập tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ảnh Tùng Giang
Lên top