4 trường hợp F1 ở Tuyên Quang đều có kết quả âm tính

Ngành Y tế tỉnh Tuyên Quang giám sát chặt chẽ các trường hợp tiêm phòng vắc xin COVID -19. Ảnh:BTQ.
Ngành Y tế tỉnh Tuyên Quang giám sát chặt chẽ các trường hợp tiêm phòng vắc xin COVID -19. Ảnh:BTQ.
Ngành Y tế tỉnh Tuyên Quang giám sát chặt chẽ các trường hợp tiêm phòng vắc xin COVID -19. Ảnh:BTQ.
Lên top