4 "nhà" bắt tay kiểm soát giá trang thiết bị y tế

Cổng công khai y tế về trang thiết bị y tế đã bắt đầu cập nhật. Ảnh: Nguyễn Hoàng.
Cổng công khai y tế về trang thiết bị y tế đã bắt đầu cập nhật. Ảnh: Nguyễn Hoàng.
Cổng công khai y tế về trang thiết bị y tế đã bắt đầu cập nhật. Ảnh: Nguyễn Hoàng.
Lên top