4 người ở Đà Nẵng từng nhiễm SARS-CoV-2 nhưng không biết

Gia đình 4 người ở Đà Nẵng có thể từng nhiễm SARS-CoV-2 nhưng không biết. Ảnh CDC Đà Nẵng
Gia đình 4 người ở Đà Nẵng có thể từng nhiễm SARS-CoV-2 nhưng không biết. Ảnh CDC Đà Nẵng
Gia đình 4 người ở Đà Nẵng có thể từng nhiễm SARS-CoV-2 nhưng không biết. Ảnh CDC Đà Nẵng
Lên top