4 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Nhân viên y tế trang bị phòng hộ trước dịch COVID-19. Ảnh: Tô Thế.
Nhân viên y tế trang bị phòng hộ trước dịch COVID-19. Ảnh: Tô Thế.
Nhân viên y tế trang bị phòng hộ trước dịch COVID-19. Ảnh: Tô Thế.
Lên top