4 khuyến cáo quan trọng của chuyên gia dinh dưỡng phòng chống COVID-19

Giáo sư Lê Danh Tuyên đưa ra những khuyến cáo quan trọng trong việc phòng lây nhiễm COVID-19. Ảnh: T.Lam
Giáo sư Lê Danh Tuyên đưa ra những khuyến cáo quan trọng trong việc phòng lây nhiễm COVID-19. Ảnh: T.Lam
Giáo sư Lê Danh Tuyên đưa ra những khuyến cáo quan trọng trong việc phòng lây nhiễm COVID-19. Ảnh: T.Lam
Lên top