4 ca mới mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Hải Dương và Gia Lai

Chăm sóc bệnh nhân tại khu cách ly COVID-19 ở Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế
Chăm sóc bệnh nhân tại khu cách ly COVID-19 ở Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế
Chăm sóc bệnh nhân tại khu cách ly COVID-19 ở Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top