4 ca mới mắc COVID-19 tiếp tục ở Đà Nẵng, Quảng Nam và Hải Dương

Phòng xét nghiệm COVID-19 tại Đà Nẵng. Ảnh: Anh Văn.
Phòng xét nghiệm COVID-19 tại Đà Nẵng. Ảnh: Anh Văn.
Phòng xét nghiệm COVID-19 tại Đà Nẵng. Ảnh: Anh Văn.
Lên top