4 ca mới mắc COVID-19

Khử khuẩn môi trường phòng, chống COVID-19. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Dương
Khử khuẩn môi trường phòng, chống COVID-19. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Dương
Khử khuẩn môi trường phòng, chống COVID-19. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Dương
Lên top