4 bác sĩ chống COVID-19 ở Đồng Nai nghỉ việc: Chưa có cơ chế gỡ khó?

Cơ sở vật chất Bệnh viện Phổi Đồng Nai cũng xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Hà Anh Chiến
Cơ sở vật chất Bệnh viện Phổi Đồng Nai cũng xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Hà Anh Chiến
Cơ sở vật chất Bệnh viện Phổi Đồng Nai cũng xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top