30.000 lọ thuốc Remdesivir tới các cơ sở điều trị COVID-19

Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế
Lên top