300 bác sĩ, điều dưỡng VNVC tham gia chiến dịch tiêm chủng ở Bình Dương

Tiêm vaccine COVID-19 ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng.
Tiêm vaccine COVID-19 ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng.
Tiêm vaccine COVID-19 ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng.
Lên top