30 trẻ nhập viện sau khi tiêm vắc xin ComBE Five

30 trẻ nhập viện do phản ứng sau tiêm chủng. Ảnh minh họa.
30 trẻ nhập viện do phản ứng sau tiêm chủng. Ảnh minh họa.
30 trẻ nhập viện do phản ứng sau tiêm chủng. Ảnh minh họa.
Lên top