30 F1 của bệnh nhân là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất âm tính COVID-19

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất trong đêm 6.2. Ảnh: Tú Nhàn
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất trong đêm 6.2. Ảnh: Tú Nhàn
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất trong đêm 6.2. Ảnh: Tú Nhàn
Lên top