30 ca mới mắc COVID-19 trong cộng đồng

Xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng tại Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế
Xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng tại Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế
Xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng tại Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top