3 tỉnh ghi nhận 43 F1 của chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19

Khu cách ly tập trung số 1 thuộc Trung đoàn 121 tại Yên Bái. Ảnh LN.
Khu cách ly tập trung số 1 thuộc Trung đoàn 121 tại Yên Bái. Ảnh LN.
Khu cách ly tập trung số 1 thuộc Trung đoàn 121 tại Yên Bái. Ảnh LN.
Lên top