3 thuốc đông dược được đề xuất là sản phẩm thuốc Quốc gia