3 chỉ đạo mới của TPHCM trong công tác chống dịch COVID-19

Ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM nhấn mạnh về 3 chỉ đạo mới trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Ảnh: Huyên Nguyễn
Ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM nhấn mạnh về 3 chỉ đạo mới trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Ảnh: Huyên Nguyễn
Ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM nhấn mạnh về 3 chỉ đạo mới trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top