28 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương có thể xuất viện vào 30 Tết

Gần 30 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương có thể xuất viện vào ngày mai. Ảnh Trang tin Hải Dương
Gần 30 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương có thể xuất viện vào ngày mai. Ảnh Trang tin Hải Dương
Gần 30 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương có thể xuất viện vào ngày mai. Ảnh Trang tin Hải Dương
Lên top