27 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Xét nghiệm COVID-19 tại Thành phố Chí Linh, Hải Dương. Ảnh: Huy Hoàng
Xét nghiệm COVID-19 tại Thành phố Chí Linh, Hải Dương. Ảnh: Huy Hoàng
Xét nghiệm COVID-19 tại Thành phố Chí Linh, Hải Dương. Ảnh: Huy Hoàng
Lên top