26 cán bộ y tế tỉnh Hòa Bình lên đường hỗ trợ TPHCM chống dịch

26 cán bộ y tế tỉnh Hòa Bình lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Mình chống dịch COVID-19. Ảnh: CTV.
26 cán bộ y tế tỉnh Hòa Bình lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Mình chống dịch COVID-19. Ảnh: CTV.
26 cán bộ y tế tỉnh Hòa Bình lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Mình chống dịch COVID-19. Ảnh: CTV.
Lên top