230 F1, F2 của 2 ca mắc COVID-19 cộng đồng ở Hải Phòng âm tính lần 1

Hải Phòng phong tỏa địa điểm liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 cộng đồng. Ảnh Mai Chi
Hải Phòng phong tỏa địa điểm liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 cộng đồng. Ảnh Mai Chi
Hải Phòng phong tỏa địa điểm liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 cộng đồng. Ảnh Mai Chi
Lên top