21 F1 và 252 F2 liên quan ca mắc mới COVID-19 tại Hải Dương

Hơn 250 F1, F2 liên quan đến ca mắc mới COVID-19 tại Hải Dương. Ảnh CTV
Hơn 250 F1, F2 liên quan đến ca mắc mới COVID-19 tại Hải Dương. Ảnh CTV
Hơn 250 F1, F2 liên quan đến ca mắc mới COVID-19 tại Hải Dương. Ảnh CTV
Lên top