208 nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Hiện tại mọi hoạt động tại Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn diễn ra bình thường, đảm bảo công tác chuyên môn phục vụ người bệnh. Ảnh: HỮU HUY
Hiện tại mọi hoạt động tại Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn diễn ra bình thường, đảm bảo công tác chuyên môn phục vụ người bệnh. Ảnh: HỮU HUY
Hiện tại mọi hoạt động tại Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn diễn ra bình thường, đảm bảo công tác chuyên môn phục vụ người bệnh. Ảnh: HỮU HUY
Lên top