2.000 đơn vị máu chi viện tới TP.HCM

2.000 đơn vị máu được khoa Lưu trữ và phân phối máu, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chuẩn bị, vận chuyển ra xe tới sân bay Nội Bài. Ảnh: Công Thắng
2.000 đơn vị máu được khoa Lưu trữ và phân phối máu, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chuẩn bị, vận chuyển ra xe tới sân bay Nội Bài. Ảnh: Công Thắng
2.000 đơn vị máu được khoa Lưu trữ và phân phối máu, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chuẩn bị, vận chuyển ra xe tới sân bay Nội Bài. Ảnh: Công Thắng
Lên top