200 nhân lực của VNVC tham gia tiêm chủng vaccine diện rộng ở Bình Dương

Tiêm vaccine COVID-19 tại Bình Dương. Ảnh: VNVC.
Tiêm vaccine COVID-19 tại Bình Dương. Ảnh: VNVC.
Tiêm vaccine COVID-19 tại Bình Dương. Ảnh: VNVC.
Lên top