2 sản phụ tử vong Đà Nẵng được nghi do sốc phản vệ, ngộ độc thuốc

Bệnh viện Phụ nữ đã không báo cáo ngay về phản ứng của thuốc gây tê khi sản phụ đầu tiên tử vong.
Bệnh viện Phụ nữ đã không báo cáo ngay về phản ứng của thuốc gây tê khi sản phụ đầu tiên tử vong.
Bệnh viện Phụ nữ đã không báo cáo ngay về phản ứng của thuốc gây tê khi sản phụ đầu tiên tử vong.
Lên top