2 sản phụ Đà Nẵng tử vong sau mổ: Kiểm nghiệm thuốc mất gần 2 tháng

Thứ trưởng Bộ Y tế thăm sản phụ đang điều trị tại BV Đà Nẵng.
Thứ trưởng Bộ Y tế thăm sản phụ đang điều trị tại BV Đà Nẵng.
Thứ trưởng Bộ Y tế thăm sản phụ đang điều trị tại BV Đà Nẵng.
Lên top