2 sản phẩm xuyên tâm liên giả mạo nội dung kháng COVID-19

Sản phẩm xuyên tâm liên giả mạo nội dung kháng COVID-19. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm
Sản phẩm xuyên tâm liên giả mạo nội dung kháng COVID-19. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm
Sản phẩm xuyên tâm liên giả mạo nội dung kháng COVID-19. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm
Lên top