2 quận tiếp theo của TPHCM hướng tới đích kiểm soát dịch bệnh COVID-19

Một chốt vùng xanh trên địa bàn Quận Phú Nhuận. Ảnh: Huyên Nguyễn
Một chốt vùng xanh trên địa bàn Quận Phú Nhuận. Ảnh: Huyên Nguyễn
Một chốt vùng xanh trên địa bàn Quận Phú Nhuận. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top