2 nhân viên y tế Việt Nam đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2: Cần tiếp sức cho các chiến sĩ áo trắng

Điều dưỡng Nguyễn Thị Mến (BV Việt - Pháp) - một trong những “chiến sĩ áo trắng” thời chống dịch SARS 2003-2004 - đến nay vẫn gắn bó với công việc và sẵn sàng tham gia chống dịch COVID-19. Ảnh: Tô Thế
Điều dưỡng Nguyễn Thị Mến (BV Việt - Pháp) - một trong những “chiến sĩ áo trắng” thời chống dịch SARS 2003-2004 - đến nay vẫn gắn bó với công việc và sẵn sàng tham gia chống dịch COVID-19. Ảnh: Tô Thế
Điều dưỡng Nguyễn Thị Mến (BV Việt - Pháp) - một trong những “chiến sĩ áo trắng” thời chống dịch SARS 2003-2004 - đến nay vẫn gắn bó với công việc và sẵn sàng tham gia chống dịch COVID-19. Ảnh: Tô Thế
Lên top