2 người tại TPHCM, Bình Dương có kết quả test nhanh SARS-CoV-2 dương tính

Lấy mẫu các trường hợp tiếp xúc gần ngay tại nhà (quận 11, TPHCM) trường hợp test nhanh SARS-CoV-2 dương tính tại Campuchia. Ảnh: Trung tâm Y tế quận 11
Lấy mẫu các trường hợp tiếp xúc gần ngay tại nhà (quận 11, TPHCM) trường hợp test nhanh SARS-CoV-2 dương tính tại Campuchia. Ảnh: Trung tâm Y tế quận 11
Lấy mẫu các trường hợp tiếp xúc gần ngay tại nhà (quận 11, TPHCM) trường hợp test nhanh SARS-CoV-2 dương tính tại Campuchia. Ảnh: Trung tâm Y tế quận 11
Lên top