2 ca mắc COVID-19 mới, là các F1 liên quan ổ dịch công ty Poyun Chí Linh

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top