2 ca ghép tim liên tiếp, 1 ca phải kéo dài cuống tim mới nối vừa

Bệnh nhân đang hồi phục ngoạn mục sau ca ghép tim. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân đang hồi phục ngoạn mục sau ca ghép tim. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân đang hồi phục ngoạn mục sau ca ghép tim. Ảnh: BVCC
Lên top