2 ca chấn thương nặng do pháo tự chế phát nổ

Các bác sĩ cấp cứu bệnh nhân bị tai nạn do pháo tự chế nổ. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ cấp cứu bệnh nhân bị tai nạn do pháo tự chế nổ. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ cấp cứu bệnh nhân bị tai nạn do pháo tự chế nổ. Ảnh: BVCC
Lên top