2 bệnh viện đầu tiên ở TPHCM chuyển đổi trở về khám chữa bệnh thông thường

Bệnh viện Quận 7 tiến hành vệ sinh, khử khuẩn toàn bệnh viện và chính thức phục hồi công năng khám, chữa bệnh thông thường cho người dân từ ngày 28.9. Ảnh: Sở Y tế TPHCM.
Bệnh viện Quận 7 tiến hành vệ sinh, khử khuẩn toàn bệnh viện và chính thức phục hồi công năng khám, chữa bệnh thông thường cho người dân từ ngày 28.9. Ảnh: Sở Y tế TPHCM.
Bệnh viện Quận 7 tiến hành vệ sinh, khử khuẩn toàn bệnh viện và chính thức phục hồi công năng khám, chữa bệnh thông thường cho người dân từ ngày 28.9. Ảnh: Sở Y tế TPHCM.
Lên top