2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị ở Vĩnh Phúc ra viện trong hôm nay

Lên top