184 cơ sở ngoài công lập thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 ở Hà Nội

Cán bộ y tế xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Lao Động
Cán bộ y tế xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Lao Động
Cán bộ y tế xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Lao Động
Lên top