17 điều quan trọng dân chung cư cần biết để phòng chống dịch COVID-19

Hình ảnh bên trong một chiếc thang máy ở Trung Quốc trang bị sẵn tăm cho người dân cầm để bấm nút đã gây sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người sống ở chung cư ở Việt Nam cho biết sẽ xem xét để học hỏi. Ảnh: ST.
Hình ảnh bên trong một chiếc thang máy ở Trung Quốc trang bị sẵn tăm cho người dân cầm để bấm nút đã gây sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người sống ở chung cư ở Việt Nam cho biết sẽ xem xét để học hỏi. Ảnh: ST.
Hình ảnh bên trong một chiếc thang máy ở Trung Quốc trang bị sẵn tăm cho người dân cầm để bấm nút đã gây sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người sống ở chung cư ở Việt Nam cho biết sẽ xem xét để học hỏi. Ảnh: ST.
Lên top