14.000 công nhân MXP cài Bluezone: Không dừng lại ở lời kêu gọi

Công nhân MXP với ứng dụng Bluezone. Ảnh: MXP
Công nhân MXP với ứng dụng Bluezone. Ảnh: MXP
Công nhân MXP với ứng dụng Bluezone. Ảnh: MXP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top