14 tổ chức bảo tồn đồng loạt gửi thư ngỏ sau vụ giải cứu 24 cá thể hổ

Các chuyên gia chăm sóc 7 cá thể hổ con được giải cứu. Ảnh: SVW
Các chuyên gia chăm sóc 7 cá thể hổ con được giải cứu. Ảnh: SVW
Các chuyên gia chăm sóc 7 cá thể hổ con được giải cứu. Ảnh: SVW
Lên top