12 dấu hiệu biểu hiện nhiễm SARS-CoV-2 theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế

Cán bộ y tế hướng dẫn người bệnh COVID-19 tập thở. Ảnh: Bộ Y tế
Cán bộ y tế hướng dẫn người bệnh COVID-19 tập thở. Ảnh: Bộ Y tế
Cán bộ y tế hướng dẫn người bệnh COVID-19 tập thở. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top