11 bác sĩ BV Chợ Rẫy chi viện cho Đà Nẵng, Quảng Nam: Mỗi ngày làm việc 12h

Ekip phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy từ Đà Nẵng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Ekip phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy từ Đà Nẵng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Ekip phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy từ Đà Nẵng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Lên top