100.000 người dân được khám, cấp phát thuốc miễn phí

Lên top