100% người tiêm vaccine COVID-19 trong ngày đầu tiên chưa ghi nhận phản ứng

Ngày đầu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 diễn ra an toàn. Ảnh: Bộ Y tế
Ngày đầu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 diễn ra an toàn. Ảnh: Bộ Y tế
Ngày đầu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 diễn ra an toàn. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top