100 ngày hoạt động chống dịch của bệnh viện dã chiến 4.000 giường

Lên top