10 năm cõng bạn đi học: Miễn học phí cho Hiếu, hỗ trợ điều trị cho Minh

Hiếu cõng bạn đi học suốt 10 năm. Đây là hình ảnh Hiếu cõng Minh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: D.T
Hiếu cõng bạn đi học suốt 10 năm. Đây là hình ảnh Hiếu cõng Minh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: D.T
Hiếu cõng bạn đi học suốt 10 năm. Đây là hình ảnh Hiếu cõng Minh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: D.T
Lên top