1 trong 3 ca nặng nhất đã khỏi bệnh: Khẳng định năng lực điều trị COVID-19 của Việt Nam

Bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ được công
bố khỏi bệnh ngày 5.5. Ảnh: Hải Nguyễn
Bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ được công bố khỏi bệnh ngày 5.5. Ảnh: Hải Nguyễn
Bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ được công bố khỏi bệnh ngày 5.5. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top