1 trẻ tử vong, 8 trẻ cấp cứu vì ngộ độc quả hồng trâu

Quả hồng trâu khiến 1 trẻ tử vong, 8 bé khác ngộ độc phải cấp cứu. Ảnh: BVCC
Quả hồng trâu khiến 1 trẻ tử vong, 8 bé khác ngộ độc phải cấp cứu. Ảnh: BVCC
Quả hồng trâu khiến 1 trẻ tử vong, 8 bé khác ngộ độc phải cấp cứu. Ảnh: BVCC
Lên top